GGD rapport van BSO Merwedeplein

30 juni 2022

Op 22 juni 2021 heeft het laatste inspectiebezoek van de GGD plaatsgevonden in BSO Merwedeplein. 

Een samenvatting van het rapport is als volgt:

Eindconclusie

De toezichthouder concludeert dat de houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden.  

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.

Algemene kenmerken 

Buitenschoolse opvang (BSO) Merwedeplein is onderdeel van HINK. HINK is een kinderopvangorganisatie die is aangesloten bij Opvang Nieuw Stijl. Dit is een franchise formule die ondernemers in de kinderopvang ondersteunt bij de opstart en exploitatie van het kindercentrum. De houder exploiteert daarnaast KDV De Kleine Wei en KDV De Bloementuin in Hardinxveld-Giessendam. Sinds 2019 heeft een van de eigenaresses de functie van pedagogisch beleidsmedewerker op zich genomen. Zij is verantwoordelijk gesteld voor beleidsontwikkeling en de coaching van de beroepskrachten.

BSO Merwedeplein is gevestigd in basisschool de Merwedeschool. BSO Merwedeplein is sinds 6 december 2017 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De locatie staat geregistreerd met 40 kindplaatsen. De BSO bestaat uit 2 basisgroepen. Een groep voor de jongste kinderen en een groep voor de oudste kinderen.

Onderzoeksgeschiedenis

Op 21 februari 2019 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De houder voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Door de Coronacrisis zijn in 2020 niet alle kinderopvanglocaties bezocht. Op BSO Merwedeplein heeft geen inspectieonderzoek plaatsgevonden in 2020. 

Bevindingen op hoofdlijnen

Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. Tijdens het drinken is de sfeer bij de oudste groep prettig en ontspannen. De beroepskracht zit bij de kinderen aan tafel. Zij voeren gesprekjes en lachen met elkaar. Bij de jongste groep verloopt het drinkmoment rommeliger. De beroepskrachten zijn op dat moment vooral gericht op het organiseren van de opvang. Er is minder aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. De sfeer is wel prettig en de kinderen ogen ontspannen. Na het drinken gaan alle kinderen en beroepskrachten naar buiten. Daar hebben alle beroepskrachten veel interactie met de kinderen. 

Aantal geregistreerde kindplaatsen

In beide basisgroepen is ruimte voor maximaal 22 kinderen. In de praktijk komen er nu nog geen 22 kinderen per groep.

De locatie is geregistreerd voor 40 kindplaatsen. De houder mag daarom niet meer dan 40 kinderen opvangen.

Als de houder meer dan 40 kinderen op wil vangen, moet het aantal kindplaatsen worden opgehoogd. De toezichthouder heeft dit besproken met de houder.

Hier is het volledige rapport te downloaden


Reactie plaatsen